Dù trọn vẹn có thể đi bao xa, với kiến trúc tôi luôn luôn thấy mình như mới đầu tiên cuộc hành trình lms.abe.institute

Từng nhận được lời mời và có thời cơ thao tác tại những văn phòng kiến trúc Xu thế tại Pháp, KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa vẫn quyết định bỏ toàn bộ, đồng ý 1 khởi đầu mời từ số 0 vì niềm tin “mình sẽ làm được nhiều không chỉ có thế khi về Việt Nam”. Hành trình theo đuổi công việc KTS và xây dựng giậtn vị kiến trúc của anh là quy trình không ngừng bước ra khỏi vùng đáng tin cậy, không ngừng nâng cao giá trị cốt lõi và thách thức người đùa dạng thân với những tiềm năng ngày càng khó hơn.