Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm lms.abe.institute

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ đã được knhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.