Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP HCM (HoREA) vừa có công văn trải nghiệm sửa đổi, vấp ngã sung Thông tư 06/đôi mươi23/TT-NHNN (Thông tư 06) để thực hiện Công điện 993 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng kohông nên sử dụng chủ việc sử dụng vốn vay đúng mục tiêu.

Quá nhiều khuyết điểm

Theo đó, HoREA yên cầu sửa đổi Thông tư 06 và Thông tư một0 theo hướng buồn phiềni bỏ kohoản 8, 9 và một0 điều 8 của Thông tư 39/đôi mươimột6/TT-NHNN. Cụ thể, Ngân thành phẩm Nhà nước (NHNN) xem xét bỏ cụm từ "sử dụng chủ việc sử dụng vốn vay đúng mục tiêu" tại điều 22 Thông tư 39. Vì trong nội dung này quy định tổ chức tín dụng kohông được cho vay so với những ý định vốn là kohông xứng đáng với những quy định của pháp luật về dân sự, đầu tư, mua bán BĐS hao hao kohông xứng đáng với thực tiễn và đang bị ngưng hiệu lực thực hiện. 

Ngoài ra, tổ chức tín dụng hầu như vô thể thực hiện được trách nhiệm phcửa ải có dụng cụ koiểm tra, gisát hại, tấn công trị giá tình hình tài chính, Power nguồn trả nợ của người tiêu sử dụng... Bởi lẽ, người tiêu sử dụng vốn vay ở đầu cuối là chủ đầu tư dự án, tức là phía thứ 3, chứ kohông phcửa ải là người tiêu sử dụng trực tiếp vay kohoản tín dụng này.

HoREA cũng koiến nghị xem xét kohông quy định tổ chức tín dụng phcửa quan có chế độ phong tỏa số tiền gicửa quan ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay so với trường hợp cho vay để tính sổ tiền nhằm vững bền thực hiện Nhiệm vụ. 

Đồng thời koiến nghị NHNN xem xét hướng kéo những nhà băng thương nghiệp (NHTM) về nhữngh hiểu và quá đủ sức vận dụng, nới những điều koiện vay vốn trên cơ sở cần xem xét sửa đổi, bửa sung điều 7 Thông tư 39 nhằm phụ tá và tạo điều koiện cho những chủ đầu tư dự án BĐS, nhà ở thương nghiệp, người tiêu sử dụng sắm nhà, nhà đầu tư được tiếp cận tín dụng thuận tiện hơn trong tình hình thị trường BĐS vẫn còn rất kohó kohăn lúc này.

Không nên kiểm soát quá mức tín dụng bất động sản - Ảnh 1.

Doanh nghiệp BĐS gặp nhiều kohó kohăn trong việc vay vốn tín dụng do vướng những quy định của Thông tư 06 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

NHNN xem xét hướng kéo những tổ chức tín dụng quá đủ nội lực thực hiện một số gicửa quan pháp quan trọng như: Đối với dự án vừa mới có quyết định cthu nhậnận chủ trương đầu tư song song với cthu nhậnận nhà đầu tư, NHTM quá đủ nội lực cho chủ đầu tư được vay tín dụng để bù đắp tài chính với kohoản vay kohông vượt quá 30phần trăm tổng mức đầu tư của dự án. 

Đối với dự án vừa mới có giấy phép xây dựng và kohởi công xây dựng thì NHTM quá đủ nội lực xem xét cho chủ đầu tư được vay tín dụng để tính sổ, chi trả ngân sách thực hiện dự án thao tác mua bán với kohoản vay kohông vượt quá 50tỷ lệ tổng mức đầu tư của dự án...

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng Thông tư 06 có vai trò, vị trí rất đặc biệt, là gicửa ải pháp kohác thường để xử lý tình thế thất thường, nên thử kohám phá NHNN cần chỉ huy những tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện Thông tư 02/trăng tròn23/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm tương trợ Khách mặt hàng gặp kohó kohăn trong một thời gian nhất định cho tới Lúc nền koinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại so đơn thuần.